Начало - Календар 2007    

Новото нонпрофитно издателство „За буквите-О писменехь” разпространява Кирило-Методиевски календар за 2008 година. Той е посветен на 130 години от Освобождението на България и възстановяване на българската държавност, 100 години от обявяване независимостта на България и 160 години от рождението на Христо Ботев. Включва църковни празници от православния календар на Българска патриаршия и най-важните духовни празници.

Отпечатана е малко известната картина „Боят при Стара Загора – спасяването на Самарското знаме” от големия български художник Петър Морозов, създадена през 1909 г., заедно с ордена „За храброст” І степен, с който светинята на Българското опълчение е наградена през 1880 г.  Представено е ушиването на знамето и неговия път през Русия и Украйна, както и участието му в битките  край Стара Загора при връх Орлово гнездо и връх Св. Никола в защитата на Шипченския проход.


Съставител Илия Пехливанов, редактор Станини Дешева,
художник Калин Николов, графично оформление Кирил Иванов, консултант Йордан Ценов.
Изданието е осъществено съвместно с отдел „Изкуство”
 на Столична библиотека, ръководител Мария Бранкова.
Печатница ДЕМАКС. Тираж 1000 екз.
Разпространява се в училища, читалища, музеи
и други културни институции у нас и в чужбина.
А също и по Интернет

Календар 2008

УниБИТ, София 1784, бул. "Цариградско шосе" 119,
телефон: +359 2 971 80 74
e-mail: info@zabukvite.org
created by: http://dobri.biz